Tin tức

Tin tức

Ưu điểm và công dụng của Pallet gỗ

18

Tháng 05

2023

Ưu điểm và công dụng của Pallet gỗ

Pallet gỗ là phổ biến nhất pallet sử dụng ở Việt Nam và trên thế giới. Người ta ước tính rằng 90% của tất cả các pallet được làm bằng gỗ. Vậy tại sao là 90% của tất cả các pallet làm từ gỗ? Câu trả lời: pallet gỗ có giá rẻ so với tài sản của họ. Có rất nhiều lợi thế để sử dụng pallet gỗ nhưng cũng có một số nhược điểm. Những lợi thế và bất lợi của pallet gỗ :
Phản hồi của bạn